Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:08:42
bod č. 1.VZ - Veřejná zakázka "Úklidové práce MP", poř. č. 93/2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06409/RM1418/94          .....             25

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na zajištění 
a provádění úklidových prací na 
pracovištích Městské policie Ostrava v období od 1. 
6. 2017 do 31. 12. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností:


Hadr & Kyblík Čechy s.r.o.

se sídlem: Serafinova 580/37, 719 00 Ostrava - Kunčice

IČO: 28580460


za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro