Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:07:46
bod č. 58. - Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci pro projekt “Obec přátelská seniorům 2017“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06407/RM1418/94          .....             50

1) schvaluje
zahájení přípravy projektu “Obec 
přátelská seniorům 2017“ ke spolufinancování 
 z programu Ministerstva práce a sociálních věcí 
České republiky


06407/RM1418/94          .....             50

2) souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace – 
přihlášky do soutěže pro projekt “Obec 
přátelská seniorům 2017“ v rámci Ministerstva 
práce a sociálních věcí České republiky


06407/RM1418/94          .....             50

3) souhlasí
s dodatečným schválením podání 
žádosti o dotaci – přihlášky do soutěže 
Zastupitelstvem městského obvodu Poruba


06407/RM1418/94          .....             50

4) žádá
městský obvod Poruba

o zajištění veškerých úkonů spojených 
s přípravou projektu a předložením žádosti o 
poskytnutí dotace – přihlášky do soutěže, a 
všech jejich příloh pro projekt “Obec 
přátelská seniorům 2017“ dle bodu 2) a 3) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami vyhlášené 
soutěže Ministerstvem práce a sociálních věcí 
České republiky


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba
Termín: 02.06.2017
06407/RM1418/94          .....             50

5) žádá
městský obvod Poruba

o zajištění předfinancování projektu 
uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba
Termín: 14.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro