Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:06:26
bod č. 56. - Návrh na souhlas se změnou usnesení o podání žádosti z IROP pro projekty "Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih", "Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih"
(Poznámka: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06404/RM1418/94          .....             50

1) souhlasí

se změnou usnesení č. 04493/RM1418/66 ze dne 30.8.2016, kdy se 
mění bod 3 usnesení následovně:


1)

v případě úspěšnosti projektu „Modernizace 
výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih“ financování 
projektu v celkové výši 10.507,- tis. Kč, v roce 2018 
zajištění předfinancování projektu z rozpočtu 
Statutárního města Ostravy ve výši 5.203,5 tis. Kč, 
přičemž v těchto částkách je obsaženo 
spolufinancování ve výši 780,5 tis. Kč dle 
přílohy č. 1 předloženého materálu

2)

v případě úspěšnosti projektu „Rozvoj výuky 
přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih“ financování 
projektu v celkové výši 5.750,- tis. Kč, v roce 2018 
zajištění předfinancování projektu z rozpočtu 
Statutárního města Ostravy ve výši 2.825,- tis. Kč, 
přičemž v těchto částkách je obsaženo 
spolufinancování ve výši 423,5 tis. Kč dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

3)

v případě úspěšnosti projektu „Rozvoj výuky 
fyziky v ZŠ Ostrava-Jih“ financování projektu v 
celkové výši 12.009,- tis. Kč, v roce 2018 
zajištění předfinancování projektu z rozpočtu 
Statutárního města Ostravy ve výši 5.954,5,- tis. 
Kč, přičemž v těchto částkách je obsaženo 
spolufinancování ve výši 893,- tis. Kč dle 
přílohy č. 3 přeloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro