Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 09:50:52
bod č. 5.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06399/RM1418/94          .....             45

1) schvaluje
účetní závěrku obchodní společnosti Dům seniorů v 
Krásném Poli s.r.o. za rok 2016 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


06399/RM1418/94          .....             45

2) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Dům 
seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 2016 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


06399/RM1418/94          .....             45

3) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti Dům seniorů v 
Krásném Poli s.r.o. za rok 2016, jejíž 
součástí je zpráva o vztazích mezi 
propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


06399/RM1418/94          .....             45

4) schvaluje
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti Dům 
seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 2016 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


06399/RM1418/94          .....             45

5) rozhodla
o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům seniorů v 
Krásném Poli s.r.o. za rok 2016 dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro