Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:17:11
bod č. 3.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace k výměně EZS ústředny Archivu města Ostravy, Špálova 19 v Ostravě - Přívoze
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06236/RM1418/90          .....             84

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
projektovou dokumentaci výměny ústředny EZS společnosti ORZO 
security, s.r.o., IČO 60321601 za cenu nejvýše přípustnou 
15.000,- Kč bez DPH.


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro