Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:15:28
bod č. 2. - Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06232/RM1418/90          .....             84

1) rozhodla
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České 
pošty,s.p.,Politických vězňů 909/4,Praha 1, PSČ 110 00, IČ 
47114983, pro dálkové nastavení kreditů 
sloužících k úhradě cen za poštovní služby 
spojené s odesíláním (frankováním) 
poštovních zásilek:


a) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 
4430TC50, v.č. 910769, umístěný na podatelně v objektu 
Nové radnice


b) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 
4430TC50, v.č. 910365, umístěný na podatelně v objektu 
Nové radnice


c) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 
4430TC50, v.č. 910740, umístěný na podatelně ODSČ na ulici 
30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě


d) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 
4430TC50, v.č. 910364, umístěný na podatelně ODSČ na ulici 
30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro