Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:14:25
bod č. 65. - Dodatek č. 2 smlouvy příkazní
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06230/RM1418/90          .....             09

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 smlouvy příkazní 
ev.č.3039/2016/OD/VZKÚ uzavřené dne 5. 12. 2016 se 
společností Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544, se 
sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské Hory, 
PSČ: 709 00 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy
Termín: 15.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro