Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:13:18
bod č. 45. - Žádost DPO o zařazení dlouhodobých časových jízdenek, určených pro vítěze soutěží organizovaných společností Dopravní podnik Ostrava a.s. a jednodenních jízdenek určených oficiálním návštěvám, jako bezplatnou přepravu schválenou statutárním městem Ostrava
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06228/RM1418/90          .....             39

1) souhlasí
se zařazením dlouhodobých časových jízdenek 
určených pro výherce reklamních soutěží a 
volných jednodenních jízdenek pro oficiální 
návštěvy, jako bezplatnou přepravu schválenou 
statutárním městem Ostrava, jako objednatele v rámci 
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
 a poskytnutí kompenzací za veřejné služby a to každoročně 
do konce platnosti Smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících a poskytnutí kompenzací za 
veřejné služby dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro