Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:12:11
bod č. 44. - Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Novojičínsko východ
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06227/RM1418/90          .....             39

1) doporučuje
zastupitelstvu města


vyhradit si rozhodnutí o uzavření Smlouvy o 
zajištění dopravní obslužnosti na území 
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast 
Novojičínsko východ, mezi statutárním městem 
Ostrava a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu,


06227/RM1418/90          .....             39

2) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní 
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou 
linkovou dopravou - oblast Novojičínsko východ, mezi 
statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu,


06227/RM1418/90          .....             39

3) ukládá
 


členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) a 2) tohoto 
usnesení.


 


Zodpovídá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy
Termín: 10.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro