Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:10:29
bod č. 66. - Úprava rozpočtu r. 2017
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06225/RM1418/90          .....             07

1) rozhodla
1.1. o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu


a) Vítkovice ve výši 1 930 tis.Kč na opravu MK Pasteurova

b) Nová Ves ve výši 219 tis.Kč na opravu 
účelové komunikace na vjezd z ulice U Hrůbků na hráz řeky 
Odry

c) Polanka nad Odrou ve výši 3 080 tis.Kč na akci 
"Areál pro děti a aktivní odpočinek na Janové"

d) Hošťálkovice ve výši 522 tis.Kč na 
zajištění elektrického konvektomatu pro 
školní jídelnu při ZŠ a MŠ 
Ostrava-Hošťálkovice

e) Krásné Pole ve výši 208 tis.Kč na akci 
"Úspora energie - sloučení odběrných míst v 
ZŠ Krásné Pole"

f) Mariánské Hory a Hulváky ve výši 1 347 
tis.Kč na rekonstrukci Mariánského náměstí

g) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 2 300 tis.Kč 
na rekonstrukci náměstí Dr. E. Beneše

 


1.2. o přijetí finančních prostředků


a) ve výši 83 tis.Kč od městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky ve výši 83 tis.Kč 
na nákup 15 ks senior linek

b) ve výši 30 % kupní ceny nemovitosti od městského 
obvodu Vítkovice


1.3. o změně charakteru části finančních prostředků ve 
výši 2 000 tis.Kč, které byly schváleny 
městskému obvodu Slezská Ostrava na Regeneraci 
sídliště Muglinov - 4. etapa jako investiční dotace, na 
dotaci neinvestiční


06225/RM1418/90          .....             07

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


z v y š u j í


- ostatní neinvestiční přijaté trnasfery ze SR

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 350 tis.Kč (A.2.)


- neinvestiční přijaté transfery od krajů

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 345 o 870 tis.Kč (A.1.)


- převody mezi stautárními městy a městskými obvody - 
příjmy

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 510 o 83 tis.Kč (C.8.)

                  ORJ 120, ÚZ 3500, org. 607 o 957 
tis.Kč (C.13.)        


- běžné výdaje

(C.1.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5152, org. 4271 o 200 tis.Kč

                § 2339, pol. 5139 o 30 tis.Kč

                § 3412, pol. 5152 o 200 tis.Kč

(C.6.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5166, ÚZ 7502 o 150 tis.Kč

        ORJ 270, § 4379, pol. 5137 o 39 tis.Kč

(C.7.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5179 o 720 tis.Kč

                § 6112, pol. 5175 o 64 tis.Kč

na § 4379, pol. 5137, ORJ 270 o 83 tis.Kč (C.8.)


- kapitálové výdaje

(C.2.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7093 o 4 351 tis.Kč

        ORJ 230, § 3612, pol. 6121, org. 1017 o 200 tis.Kč

                § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7085 
o 2 500 tis.Kč

                      pol. 6121, org. 7085 o 500 tis.Kč

na § 3639, pol. 6121, ORJ 137, ÚZ 3500 o 957 tis.Kč (C.13.)

(E.1.) na ORJ 137, § 3639, org. 8323, pol. 6121 o 1 000 tis.Kč

                               pol. 6130 o 4 000 
tis.Kč


- neinvestiční transfery

na § 3314, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 345, org. 4214 o 870 tis.Kč 
(A.1.)

na § 3315, pol. 5336, ORJ 120, ÚZ 34070, org. 4250 o 350 tis.Kč 
(A.2.)


- převody mězi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 507 o 1 930 tis.Kč 
(C.3.)

                                org. 514 o 219 
tis.Kč (C.4.)

                          ÚZ 3500, org. 613 o 
522 tis.Kč (C.9.)

                          ÚZ 95, org. 618 o 208 
tis.Kč (C.10.)

                          ÚZ 6330, org. 503 o 2 
000 tis.Kč (C.11.)

                          ÚZ 3500, org. 610 o 1 
347 tis.Kč (C.12.) 

                          ÚZ 3500, org. 620 o 3 
080 tis.Kč (C.5.)

                          ÚZ 3500, org. 602 o 2 
300 tis.Kč (E.2.)

                  


s n i ž u j í


- běžné výdaje

(C.1.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5154 o 125 tis.Kč

                § 4339, pol. 5151 o 60 tis.Kč

                      pol. 5153 o 50 tis.Kč

                      pol. 5154 o 60 tis.Kč

                      pol. 5155 o 35 tis.Kč

                      pol. 5171 o 100 tis.Kč

na § 4349, pol. 5169, ORJ 180, ÚZ 7502 o 150 tis.Kč (C.6.)

na § 6112, pol. 5175, ORJ 130, org. 2409 o 64 tis.Kč (C.7.)


- kapitálové výdaje

(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7096 o 4 351 tis.Kč

                § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 200 tis.Kč

                § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7236 
o 2 500 tis.Kč

                § 2321, pol. 6121, org. 7039 o 500 tis.Kč 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 1 930 tis.Kč (C.3.)

                         o 219 tis.Kč (C.4.)

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 522 tis.Kč (C.9.)

na § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8006 o 208 tis.Kč (C.10.)

na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3213 o 1 347 tis.Kč (C.12.)

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 3 080 tis.Kč (C.5.)


- neinvestiční transfery

na § 4352, pol. 5223, ORJ 180, ÚZ 7301 o 39 tis.Kč (C.6.)

na § 6171, pol. 5229, ORJ 130 o 720 tis.Kč (C.7.)


- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, org. 603 o 2 000 tis.Kč (C.11.)


s n i ž u j e rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 000 tis.Kč (E.1.)

                         o 2 300 tis.Kč (E.2.) 

                         


městský obvod Vítkovice (A.3., C.3., C.13.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 592 tis.Kč

- neinvestiční transfery

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 592 tis.Kč

- zvýší převody mezi stautárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 507 o 1 930 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na opravu MK Pasteurova

na § 2212, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 930 tis.Kč

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - výdaje

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 607 o 957 tis.Kč

- sníží kapitálové výdaje

na § 3639, pol. 61xx o 957 tis.Kč (C.13.)


městský obvod Nová Ves (C.4.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 514 o 219 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na opravu 
účelové komunikace na vjezd z ulice U Hrůbků na hráz řeky 
Odry

na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 219 tis.Kč


městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.3., E.2.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 278 tis.Kč

- neinvestiční transfery

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 278 tis.Kč

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500 o 2 300 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
3948 - rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 300 tis.Kč


městský obvod Hošťálkovice (C.9.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 613 o 522 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na 
zajištění elektrického konvektomatu pro 
školní jídelnu při ZŠ a MŠ

na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 522 tis.Kč


městský obvod Krásné Pole (C.10.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 618 o 208 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na projekt 
"Úspora energie - sloučení odběrných míst v 
ZŠ Krásné Pole"

na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 95 o 208 tis.Kč


městský obvod Slezská Ostrava (C.11.)

- z v ý š í převody mezi stautárními městy 
a městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 503 o 2 000 tis.Kč

- sníží převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 603 o 2 000 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na akci 2633 - 
regenerace sídliště Muglinov - 4. etapa

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 2 000 tis.Kč

- sníží kapitálové výdaje na akci 2633 - 
regenerace sídliště Muglinov - 4. etapa

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 2 000 tis.Kč


městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.3., 
C.12.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 257 tis.Kč

- neinvestiční transfery

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 257 tis.Kč

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy (C.12.)

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 610 o 1 347 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
3957 - rekonstrukce Mariánského náměstí

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500 o 1 347 tis.Kč


městský obvod Polanka nad Odrou (C.5.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
mětskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 620 o 3 080 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
8771 - Areál pro děti a aktivtní odpočinek na Janové

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 3 080 tis.Kč


městský obvod Ostrava-Jih (A.3.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 532 tis.Kč

- zvýší neinvestiční transfery

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 532 tis.Kč


městský obvod Stará Bělá (A.3.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 268 tis.Kč

- neinvestiční transfery

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 268 tis.Kč


městský obvod Radvanice a Bartovice (A.3.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 226 tis.Kč

- neinvestiční transfery

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 226 tis.Kč


 


 


06225/RM1418/90          .....             07

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro