Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:07:52
bod č. 17.VZ - Smlouva na rozšíření systému Radnice VERA o modul Zpracování přestupků oznámených PČR
(Poznámka: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06224/RM1418/90          .....             83

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o 
uzavření Smlouvy na rozvoj programového vybavení IS 
Radnice VERA se společností VERA, spol. s r.o. se sídlem 
Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO 62587978, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro