Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:04:35
bod č. 46. - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů z Fondu životního prostředí na realizaci projektů "Sadové úpravy, MŠO Hornická" a "Sadové úpravy hřbitova - Nová Ves u Ostravy"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06217/RM1418/90          .....             80

1) rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z 
Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
559.779 Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na 
realizaci projektu "Sadové úpravy, MŠO 
Hornická" dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu


06217/RM1418/90          .....             80

2) rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z 
Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
148.000 Kč městskému obvodu Nová Ves na realizaci projektu 
"Sadové úpravy hřbitova - Nová Ves u Ostravy" 
dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu


06217/RM1418/90          .....             80

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


u města Ostravy:


- zvyšují převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - výdaje

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 ..................... 
o 560 tis. Kč

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 514 ..................... 
o 148 tis. Kč


- zvyšuje financování

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 
.................................................... o 708 tis. Kč


u městského obvodu Nová Ves:


- zvyšují převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 514 
..................................... o 148 tis. Kč


- zvyšují se běžné výdaje

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 
....................................................... o 148 tis. Kč


u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz:


- zvyšují převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 
.................................... o 560 tis. Kč


- zvyšují se běžné výdaje

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 
...................................................... o 560 tis. Kč


06217/RM1418/90          .....             80

4) ukládá
odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro