Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:03:49
bod č. 1.MZP - Návrh na poskytnutí odměn řediteli Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06216/RM1418/90          .....             80

1) schvaluje
poskytnutí odměn řediteli příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu a 
zápisu z projednání výsledku hospodaření 
Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace za rok 
2016


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro