Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 11:03:20
bod č. 74. - Vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06215/RM1418/90          .....             89

1) schvaluje
Soutěžní podmínky otevřené anonymní 
architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci veřejného 
prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě, ve 
znění zapracovaných připomínek vznesených 
soutěžní porotou a Českou komorou architektů dle přílohy č. 1 
tohoto materiálu


06215/RM1418/90          .....             89

2) vyhlašuje
dne 19.04.2017 otevřenou anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž 
na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre 
Šrámka v Ostravě


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro