Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:50:16
bod č. 31. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" a "Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06205/RM1418/90          .....             05

1) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Na 
Bělidle" mezi povinným:

RESIDOMO, s.r.o.

Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00

IČO: 05253268

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části 
pozemku parc.č. 1115/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


06205/RM1418/90          .....             05

2) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene 
- služebnosti" v souvislosti se stavbou "Doplnění VO 
Vlnitá" mezi obtíženým:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové

IČO: 42196451

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene - 
služebnosti na části pozemku parc.č. 965 v k. ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava dle přílohy č.4 předloženého 
materiálu


06205/RM1418/90          .....             05

3) rozhodla

o  uzavření "Smlouvy  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Vybavení křižovatky č. 4077 Martinovská - Provozní - 1. Čs. armádního sboru 
SSZ" mezi vlastníky:XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXaoprávněným:statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku 
parc.č. 1057/40 v k. ú.Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava  dle přílohy č.6 
předloženého materiálu

06205/RM1418/90          .....             05

4) rozhodla

o uzavření "Smlouvy  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská 
Ostrava, Michálkovice" mezi vlastníky:XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 
XXXXXXXaoprávněným:statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech 
pozemků parc.č. 4878/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu

06205/RM1418/90          .....             05

5) rozhodlo
o uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Odkanalizování ul. 
Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast 
Slezská Ostrava, Michálkovice" mezi povinným:

RESIDOMO, s.r.o.

Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, PSČ 702 00

IČO: 05253268

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části 
pozemku parc.č.289/6 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle 
přílohy č. 9 předloženého materiálu


06205/RM1418/90          .....             05

6) rozhodla

o uzavření "Smlouvy  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Plošná 
kanalizace Michálkovice" mezi vlastníkem:XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXaoprávněným:statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části 
pozemku parc.č. 284/3 v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 11 
předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro