Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:49:12
bod č. 29. - Návrh na uzavření smlouvy o zajištění překládky sítě elektronických komunikací společnosti ČD - TELEMATIKA,a.s. v souvislosti s realizací stavby ORG 3150 Tramvajové mosty na ul. Plzeňská.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06203/RM1418/90          .....             05

1) rozhodla
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací ozn. čj. 17/310/082 v rámci 
realizace stavby ORG 3150 Tramvajové mosty na ul. Plzeňská s 
vlastníkem překládaného vedení společností 
ČD – Telematika a.s., se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 
13000, IČ: 61459445 dle přílohy č.1 předloženého 
materiálu.


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro