Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:45:06
bod č. 58. - Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 169 včetně pěšího přístupu v pozemku ve vlastnictví SMO pro Green Gas DPB, a.s. a návrh na souhlas s umístěním stavebních a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví SMO pro Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvkovou organizaci
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06195/RM1418/90          .....             08

1) souhlasí
s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 169 včetně 
pěšího přístupu v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:


parc. č. 1706 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha,

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,


pro:


Green Gas DPB, a.s.

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČO 00494356


v rámci projektu 35 "Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v 
Moravskoslezském kraji"


06195/RM1418/90          .....             08

2) souhlasí
pro územní řízení


- s umístěním stavebních a inženýrských 
objektů do částí pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava:SO.01 Voliéra Andy

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


SO.02 Voliéra Andulky

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


SO.03 Lávka pro pěší

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


SO.04 Přístřešek č. 1 (výběh Jižní Amerika)

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,


SO.05 Přístřešek č. 2 (výběh Austrálie)

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,


SO.06 Přístřešek č. 3 (výběh Austrálie)

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,


SO.07 Vyhlídkové molo (výběh Jižní Amerika)

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


SO.08 Mobiliář a edukační prvky a plochy (výběh 
Jižní Amerika a Austrálie)

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


IO.01 Kácení

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


IO.02 HTÚ, příprava území

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


IO.03 Zařízení staveniště

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


IO.04 Vnitroareálová komunikace, zpevněné a vodní 
plochy a oplocení

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


IO.05 Sadové a terénní úpravy

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


IO.06A Vnitroareálová přípojka splaškové 
kanalizace objektu SO.01

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


IO.06B Dešťová kanalizace/drenážní - 
infiltrační potrubí objektu SO.01

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


IO.06C Vnitroareálová přípojka elektro objektu SO.01

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


IO.07 Vnitroareálová přípojka vodovodu objektu SO.01 a 
SO.04

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


IO.08A Vnitroareálová přípojka splaškové 
kanalizace objektu SO.02

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


 IO.08B Dešťová kanalizace/drenážní - 
infiltrační potrubí objektu SO.02

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


IO.08C Vnitroareálová přípojka elektro objektu SO.02

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


 IO.09 Vnitroareálová přípojka vodovodu SO.02 a SO.06

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 5336/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


 IO.10A Vnitroareálová přípojka vodovodu SO.05

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


IO.10B Vnitroareálová přípojka elektro SO.05

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


 IO.11 Vnitroareálová přípojka užitkové vody

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 5270/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,


IO.12 Vnitroareálové drenážní - infiltrační 
potrubí

- parc. č. 5270/1 - ostatní plocha, jiná plocha,


IO.13 Přeložka vodovodu

- parc. č. 5270/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 5336/2 - ostatní plocha, manipulační plocha,


pro:


Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava

IČO 00373249


v rámci stavby "Nová návštěvnická 
stezka, projekt Jižní Amerika a Austrálie"


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro