Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:36:09
bod č. 27. - Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 1745/2012/MJ se zájmovým sdružením OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06185/RM1418/90          .....             08

1) rozhodla
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
ev. č. 1745/2012/MJ ze dne 28. 6. 2012 mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451(jako 
půjčitelem) a OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, se sídlem 
Palackého 1114, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 725 57 630 (jako 
vypůjčitelem), dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro