Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:27:39
bod č. 56. - Zřízení pracovní skupiny rady města "Systém sdružených nákupů"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06172/RM1418/90          .....             90

1) zřizuje
pracovní skupinu rady města "Systém sdružených 
nákupů"


06172/RM1418/90          .....             90

2) jmenuje
předsedu pracovní skupiny rady města "Systém 
sdružených nákupů":


Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora


06172/RM1418/90          .....             90

3) jmenuje
členy pracovní skupiny rady města "Systém sdružených 
nákupů":


 


Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek 
a kapitálových účastí


Ing. Valentina Vaňková, vedoucí oddělení 
kapitálových účastí a sdruženého 
nákupu


Ing. Tomáš Smolík, vedoucí oddělení 
veřejných zakázek


Bc. Vít Rafaj, odborný konzultant projektů IT služeb a 
outsourcingu


Mgr. Martin Mifek, právník, odbor legislativní a 
právní


Bc. Dagmar Buráňová, odbor hospodářské 
správy


Ing. Radek Baran, ředitel, Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 
organizace


Ing. Iveta Sulková, ekonomická náměstkyně, OZO Ostrava, 
s.r.o.


Ing. Libor Juhász, odbor vnitřních věcí, Úřad 
městského obvodu Poruba


 


 


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro