Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:24:57
bod č. 3.MZP - Návrh na poskytnutí odměn za rok 2016 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti školství
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06170/RM1418/90          .....             46

1) schvaluje
poskytnutí odměn za rok 2016 ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem 
Ostrava v oblasti školství dle důvodové zprávy a 
přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro