Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:20:00
bod č. 41. - Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 01.01.2017 do 31.03.2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06162/RM1418/90          .....             28

1) projednala
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu 
města za období od 01.01.2017 do 31.03.2017 dle přílohy č. 1 a 2 
předloženého materiálu


06162/RM1418/90          .....             28

2) projednala
informaci o stavu písemností adresovaných radě města a 
zastupitelstvu města doručených do 31.03.2017 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro