Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:18:34
bod č. 43. - Vystavení objednávky na nákup 26 ks lahví carbon kompozit pro jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy a objednávky na nákup 4 ks kompletních dýchacích přístrojů pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Martinov
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06159/RM1418/90          .....             01

1) schvaluje
vystavení objednávky HSMO/OBJ/M9/2017 na nákup 26 ks 
lahví carbon kompozit pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 
statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


06159/RM1418/90          .....             01

2) schvaluje
vystavení objednávky HSMO/OBJ/M10/2017 na nákup 4 ks 
kompletních dýchacích přístrojů pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů Martinov dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro