Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:17:58
bod č. 40. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do SRN (Bad Liebenzell) ve dnech 11.-14.05.2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06158/RM1418/90          .....             01

1) schvaluje
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jany Secové, ředitelky 
Střediska volného času Korunka, p.o., do SRN (Bad Liebenzell) ve dnech 
11.-14.05.2017 za účelem účasti na odborném fóru


06158/RM1418/90          .....             01

2) ukládá
ředitelce Střediska volného času Korunka, p.o.

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční 
pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, p.o.
Termín: 30.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro