Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:14:49
bod č. 71. - ITI ostravské aglomerace - výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06154/RM1418/90          .....             38

1) schvaluje
text výzvy pro vyhlášení 8. výzvy k 
předkládání projektových záměrů pro 
opatření 1.2.3 ITI ostravské aglomerace "Podpora 
sociálního podnikání" ve vazbě na výzvu 
č. 63 Řídícího orgánu IROP 
"Sociální podnikání - integrované 
projekty ITI", dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


06154/RM1418/90          .....             38

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje


vyhlásit 8. výzvu k předkládání 
projektových záměrů pro opatření 1.2.3 ITI 
ostravské aglomerace "Podpora sociálního 
podnikání" ve vazbě na výzvu č. 63 
Řídícího orgánu IROP "Sociální 
podnikání - integrované projekty ITI", dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 19.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro