Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:13:18
bod č. 4. - Projednání návrhů usnesení Správní rady sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06152/RM1418/90          .....             38

1) projednala
na straně statutárního města Ostravy Zprávu o 
hospodaření s prostředky zájmového sdružení 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA za rok 2016 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


06152/RM1418/90          .....             38

2) souhlasí
na straně statutárního města Ostravy s roční 
účetní uzávěrkou zájmového sdružení 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA za rok 2016 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


06152/RM1418/90          .....             38

3) souhlasí
na straně statutárního města Ostravy s 
vypořádáním hospodářského výsledku 
(zisku) za rok 2016 ve výši 4 920 826,77 Kč na úhradu 
ztrát minulých období


06152/RM1418/90          .....             38

4) projednala
na straně statutárního města Ostravy Zprávu dozorčí 
rady zájmového sdružení právnických osob 
TROJHALÍ KAROLINA dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu


06152/RM1418/90          .....             38

5) souhlasí
na straně statutárního města Ostravy se zvolením Ing. 
Václava Paličky členem předsednictva zájmového 
sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA s 
účinností od 1. 5. 2017


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro