Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:12:12
bod č. 38. - Stanovení kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a termín zápisu dětí do Firemní školky města Ostravy pro letní docházku
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Jana Madecká, ředitelka Firemní školky města Ostravy, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06151/RM1418/90          .....             38

1) schvaluje
kritéria pro přijetí k předškolnímu 
vzdělávání do Firemní školky města Ostravy, 
příspěvkové organizace dle předloženého materiálu a 
termín konání zápisu k letní docházce 
v roce 2017 na 8. 6. 2017 od 8:00 do 16:00 v místě sídla 
Firemní školky města Ostravy, příspěvkové 
organizace na Prokešově nám. 8 v Ostravě


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro