Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:08:37
bod č. 42. - Ukončení smlouvy příkazní na zajištění služeb č. 2895/2016/MP/VZKÚ
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06150/RM1418/90          .....             25

1) rozhodla
o ukončení příkazní smlouvy č. 2895/2016/MP/VZKÚ na 
zajištění služeb mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 
společnosti FORCORP GROUP spol. s r. o., Hamerská 812, 779 00 Olomouc - 
Holice, IČO: 27841031


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro