Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:04:56
bod č. 54. - Podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými nebo rekonstruovanými s dotací Ministerstva pro místní rozvoj na území městského obvodu Ostrava-Jih
(Poznámka: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06147/RM1418/90          .....             50

1) rozhodla
podat žádost o zkrácení vázací doby 
platnosti podmínek pro nakládání s byty 
postavenými nebo rekonstruovanými s dotací Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR u níže uvedených 
nemovitých věcí svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih:


budovy č.p. 3026 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 331, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 3027 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 330, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 3028 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 328, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 3029 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 327, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 277 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 110/83, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 278 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 110/82, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 280 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 110/92, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 281 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 110/91, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

pozemku p.č. 71/109, jehož součástí je stavba č.p. 271 - 
bytový dům, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

pozemku p.č. 71/110, jehož součástí je stavba č.p. 272 - 
bytový dům, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 273 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 71/118, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 274 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 71/119, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 275 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 71/130, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 276 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 71/129, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 2619 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 3489, v katastrálním území 
Zábřeh nad Odrou

pozemku p.č. 111/1, jehož součástí je stavba č.p. 114 - 
bytový dům, v katastrálním území Hrabůvka

budovy č.p. 793 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 671, v katastrálním území Hrabůvka

budovy č.p. 343 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 303, v katastrálním území Hrabůvka

budovy č.p. 347 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 307/1, v katastrálním území Hrabůvka

pozemku p.č. 263, jehož součástí je stavba č.p. 305 - 
bytový dům, v katastrálním území Hrabůvka

pozemku p.č. 262, jehož součástí je stavba č.p. 306 - 
bytový dům, v katastrálním území Hrabůvka

budovy č.p. 307 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 261, v katastrálním území Hrabůvka

budovy č.p. 342 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 302, v katastrálním území Hrabůvka

budovy č.p. 1440 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 1182, v katastrálním území Hrabůvka


a podat žádost o výmaz zástavního práva 
vzniklého ze zástavních smluv specifikovaných v 
Příloze č. 1 předloženého materiálu uzavřených mezi 
věřitelem Českou republikou-Ministerstvem pro místní rozvoj a 
zástavcem Statutárním městem Ostrava u níže 
uvedených nemovitých věcí svěřených 
Městskému obvodu Ostrava-Jih:


budovy č.p. 3026 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 331, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 3027 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 330, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 3028 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 328, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 3029 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 327, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 277 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 110/83, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 278 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 110/82, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 280 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 110/92, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 281 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 110/91, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 273 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 71/118, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 274 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 71/119, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 275 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 71/130, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

budovy č.p. 276 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 71/129, v katastrálním území Dubina u 
Ostravy

garáže bez č.p./č.e., která se nachází na pozemku 
p.č. 162, v katastrálním území Dubina u Ostravy


budovy č.p. 2619 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 3489, v katastrálním území 
Zábřeh nad Odrou

budovy č.p. 793 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 671, v katastrálním území Hrabůvka

budovy č.p. 343 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 303, v katastrálním území Hrabůvka

budovy č.p. 347 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 307/1, v katastrálním území Hrabůvka

budovy č.p. 307 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 261, v katastrálním území Hrabůvka

budovy č.p. 342 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 302, v katastrálním území Hrabůvka

budovy č.p. 1440 - bytový dům, která se nachází na 
pozemku p.č. 1182, v katastrálním území Hrabůvka


dle důvodové zprávy a příloh předloženého 
materiálu,


06147/RM1418/90          .....             50

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje,

zajistit podání žádosti o zkrácení 
vázací doby platnosti podmínek pro 
nakládání s byty postavenými s dotací 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR u bytových domů dle bodu 
1) tohoto usnesení a podání žádosti o výmaz 
zástavního práva, vzniklého ze 
zástavních smluv dle bodu 1) tohoto usnesení 
specifikovaných   v Příloze č. 1.


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 15.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro