Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:16:19
bod č. 48. - Smlouva o zajištění odborné stáže stipendistů nadace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06024/RM1418/87          .....             36

1) rozhodla
o uzavření smlouvy o zajištění odborné stáže 
stipendistů nadace mezi statutárním městem Ostrava a 
Nadací Open Society Fund Praha, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 
Praha 3, IČO 47611804, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro