Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:13:00
bod č. 32. - Úprava rozpočtu r. 2017
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06020/RM1418/87          .....             07

1) schvaluje
zvýšení závazného ukazatele - 
investiční příspěvek na rok 2017 organizaci Domov pro seniory 
Kamenec, IČO 70631816, na základě smlouvy o závazku 
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 
č. 02825/2015/SOC, ve výši 422 tis. Kč, účelově 
určený na realizaci akce Doplňkové úpravy zahrady Domova 
pro seniory Kamenec


06020/RM1418/87          .....             07

2) rozhodla
o poskytnutí finančních prostředků

- městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 3 042 
tis. Kč na spolufinancování akce Regenerace 
sídliště Muglinov - 4. etapa

- městskému obvodu Petřkovice ve výši 2 000 tis. Kč na 
rekonstrukci školních šaten ZŠ Petřkovice

- městskému obvodu Proskovice ve výši 515 tis. Kč na 
zpracování projektové dokumentace na akci Hasičská 
zbrojnice


06020/RM1418/87          .....             07

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


z v y š u j í


- neinvestiční přijaté transfery ze SR

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13010 o 3 872 tis. Kč (A.1.)

(A.5.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 109517018, org. 86000000 o 1 185 tis. 
Kč

                        ÚZ 109117017, org. 
86000000 o 209 tis. Kč


- neinvestiční převody z Národního fondu

na pol. 4118, ORJ 120, ÚZ 060595206 o 683 tis. Kč (A.2.)


- neinvestiční přijaté transfery od krajů

na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120 o 237 tis. Kč (A.4.)


- běžné výdaje

(C.2.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, org. 85000000 o 
36 tis. Kč

                      pol. 5031, ÚZ 103133063, 
org. 85000000 o 9 tis. Kč

                      pol. 5032, ÚZ 103133063, 
org. 85000000 o 4 tis. Kč

                      pol. 5011, ÚZ 103103639, 
org. 85000000 o 18 tis. Kč

                      pol. 5031, ÚZ 103103639, 
org. 85000000 o 5 tis. Kč

                      pol. 5032, ÚZ 103103639, 
org. 85000000 o 2 tis. Kč

                      pol. 5011, ÚZ 103533063, 
org. 85000000 306 tis. Kč

                      pol. 5031, ÚZ 103533063, 
org. 85000000 o 77 tis. Kč

                      pol. 5032, ÚZ 103533063, 
org. 85000000 o 28 tis. Kč

(A.1.) na ORJ 130, § 4339, pol. 5133, ÚZ 13010 o 6 tis. Kč

                      pol. 5136, ÚZ 13010 o 25 
tis. Kč

                      pol. 5137, ÚZ 13010 o 50 
tis. Kč

                      pol. 5167, ÚZ 13010 o 30 
tis. Kč

                      pol. 5173, ÚZ 13010 o 56 
tis. Kč

     na ORJ 133, § 4339, pol. 5137, ÚZ 13010 o 40 tis. Kč

     na ORJ 135, § 4339, pol. 5011, ÚZ 13010 o 1 250 tis. Kč

                      pol. 5021, ÚZ 13010 o 100 
tis. Kč

                      pol. 5031, ÚZ 13010 o 313 
tis. Kč

                      pol. 5032, ÚZ 13010 o 113 
tis. Kč

     na ORJ 180, § 4339, pol. 5139, ÚZ 13010 o 50 tis. Kč

                      pol. 5164, ÚZ 13010 o 55 
tis. Kč

                      pol. 5166, ÚZ 13010 o 180 
tis. Kč

                      pol. 5167, ÚZ 13010 o 600 
tis. Kč

                      pol. 5169, ÚZ 13010 o 700 
tis. Kč

                      pol. 5175, ÚZ 13010 o 30 
tis. Kč

                      pol. 5499, ÚZ 13010 o 250 
tis. Kč

                      pol. 5909, ÚZ 13010 o 12 353 
tis. Kč

     na ORJ 120, § 6402, pol. 5364, ÚZ 13010 o 316 tis. Kč

(C.3.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 3639, org. 88000000 o 38 
tis. Kč

                      pol. 5031, ÚZ 3639, org. 
88000000 o 10 tis. Kč

                      pol. 5032, ÚZ 3639, org. 
88000000 o 4 tis. Kč

                      pol. 5011, ÚZ 90002, org. 
88000000 o 151 tis. Kč

                      pol. 5031, ÚZ 90002, org. 
88000000 o 38 tis. Kč

                      pol. 5032, ÚZ 90002, org. 
88000000 o 14 tis. Kč

na § 3639, pol. 5175, ORJ 210 o 20 tis. Kč (C.4.)

(A.5.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 86000000 o 
363 tis. Kč

                      pol. 5031, ÚZ 109517018, 
org. 86000000 o 91 tis. Kč

                      pol. 5032, ÚZ 109517018, 
org. 86000000 o 33 tis. Kč

                      pol. 5021, ÚZ 109517018, 
org. 86000000 o 144 tis. Kč

                      pol. 5011, ÚZ 109117017, 
org. 86000000 o 65 tis. Kč

                      pol. 5031, ÚZ 109117017, 
org. 86000000 o 17 tis. Kč

                      pol. 5032, ÚZ 109117017, 
org. 86000000 o 6 tis. Kč

                      pol. 5021, ÚZ 109117017, 
org. 86000000 o 26 tis. Kč


- kapitálové výdaje

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, ORG 7259000000 o 200 tis. Kč (C.5.)

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7333000000 o 1 200 tis. Kč (C.6.)   
                      


- investiční transfery

na § 4350, pol. 6351, ORJ 180, org. 41 o 422 tis.Kč (C.1.)


- neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím

na § 3311, pol. 5336, ÚZ 060595206, org. 4234 o 683 tis. Kč (A.2.)

na § 3529, pol. 5336,ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 237 tis .Kč 
(A.4.) 


- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

 na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, org. 603 o 3 042 tis. Kč (C.7.)

 na § 6330, pol. 5347,ÚZ 3500, org. 611 o 2 000 tis. Kč (C.8.)

 na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 615 o 515 tis.Kč (C.10.)


- z v y š u j e rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 649 tis. Kč (A.5.)


- z v y š u j e financování

na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 13010 o 12 645 tis. Kč (A.1.)


 


s n i ž u j í


- běžné výdaje

na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 20 tis. Kč (C.4.)


- kapitálové výdaje

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 422 tis.Kč (C.1.)

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7040000000 o 200 tis. Kč (C.5.)

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7040000000 o 1 200 tis. Kč (C.6.)

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 2 000 tis. Kč (C.8.)

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064000000 o 515 tis. Kč (C.10.)


s n i ž u j e účelová rezerva

na § 3299, pol. 5901, ORJ 300, org. 85000000, o 485 tis. Kč (C.2.)

(C.3.) na ORJ 300, § 3719, pol. 5901, org. 88000000 o 210 tis. Kč

                § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 45 tis. 
Kč

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 6330 o 3 042 tis. Kč (C.7.)


městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.3.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 283 tis. Kč

- zvýší neinvestiční transfery

 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 283 tis. Kč


městský obvod Michálkovice (A.3.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 142 tis. Kč

- zvýší neinvestiční transfery

 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 142 tis. Kč


městský obvod Slezská Ostrava (C.7.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 603 o 3 042 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
2629 - Regenerace sídliště Muglinov - 4. etapa

 na § 3745, pol. 6121, ÚZ 6330 o 3 042 tis. Kč 


městský obvod Petřkovice (C.8.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 o 2 000 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
Rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice

 na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 000 tis. Kč


městský obvod Proskovice (C.10.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 615 o 515 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
Hasičská zbrojnice - PD

 na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 515 tis. Kč


 
 


06020/RM1418/87          .....             07

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro