Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:08:12
bod č. 38. - Soutěž o titul Ostravský dům roku 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06016/RM1418/87          .....             89

1) vyhlašuje
soutěž o titul Ostravský dům roku 2016 k 22.březnu 2017


06016/RM1418/87          .....             89

2) schvaluje
Statut soutěže o titul Ostravský dům roku 2016 a její rozpočet 
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu


06016/RM1418/87          .....             89

3) rozhodla
o proplacení odměn za práci v odborné porotě 
nezávislým odborníkům z oboru urbanismu a architektury 
formou Dohody o provedení práce v hodinové sazbě dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


06016/RM1418/87          .....             89

4) ukládá
Magistrátu města Ostravy - útvaru hlavního architekta a 
stavebního řádu

zajistit průběh soutěže o titul Ostravský dům roku 2016


Zodpovídá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu
Termín: 30.06.2017
06016/RM1418/87          .....             89

5) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru kanceláře primátora

zajistit vyhlášení soutěže o titul Ostravský dům 
roku 2016 a jejich výsledků a podpořit hlasování 
veřejnosti věcnými odměnami


Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro