Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:03:37
bod č. 5. - Návrh na uzavření smluv o realizaci překládek sítě elektronických komunikací se společností OVANET, a.s. v souvislosti s realizací staveb ORG 3150 Tramvajové mosty na ul. Plzeňská a ORG 7314 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06006/RM1418/87          .....             05

1) rozhodla
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací ozn. SO/20170028 v rámci 
realizace stavby ORG 3150 Tramvajové mosty na ul. Plzeňská s 
vlastníkem překládaného vedení společností 
OVANET a.s., se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – 
Přívoz, IČ: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého 
materiálu.


06006/RM1418/87          .....             05

2) rozhodla
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací ozn. SO/20170029 v rámci 
realizace stavby ORG 7314 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. 
Českobratrská. s vlastníkem překládaného 
vedení společností OVANET a.s., se sídlem: Hájkova 
1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 25857568 dle přílohy 
č.2 předloženého materiálu.


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro