Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:59:45
bod č. 42. - Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu (k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06000/RM1418/87          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka o uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu s právnickou osobou

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00 
63 51 62,

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská 
Ostrava,dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro