Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:50:19
bod č. 8. - Souhlas s partnerstvím mezi Střediskem volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. a Městským kulturním domem "Koszutka" v Katovicích v rámci projektu "Katovice-Ostrava: U společného stolu"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05981/RM1418/87          .....             42

1) souhlasí
s partnerstvím mezi právnickou osobou Středisko volného 
času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 75080508, a organizací Městský kulturní 
dům "Koszutka" v Katovicích, ul. Grazynskiego č. 47, v 
rámci projektu "Katovice-Ostrava: U společného stolu", 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro