Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:45:40
bod č. 2. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05975/RM1418/87          .....             28

1) souhlasí
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s 
tím, že:


a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
doporučuje zastupitelstvu města vyřadit ze sledování


b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
doporučuje zastupitelstvu města ponechat ve sledování k 
další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města


05975/RM1418/87          .....             28

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle 
bodu 1) tohoto usnesení ke schválení na 25. 
zasedání zastupitelstva města


Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro