Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:44:50
bod č. 3. - Vystavení objednávky na opravu nástavby vozidla CAS 20 Tatra Terrno jednotky sboru dobrovolných hasičů Radvanice
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05973/RM1418/87          .....             01

1) schvaluje
vystavení objednávky na opravu nástavby vozidla CAS 20 
Tatra Terrno jednotky sboru dobrovolných hasičů Radvanice v rozsahu dle 
objednávky HSMO/OBJ/M5/2017 v příloze č. 1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro