Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:44:21
bod č. 1.MZP - Roční zpráva o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy za rok 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05972/RM1418/87          .....             02

1) projednala
Roční zprávu o výsledcích interního auditu 
Magistrátu města Ostravy za rok 2016, dle Přílohy č. 1 
předloženého materiálu


05972/RM1418/87          .....             02

2) bere na vědomí
Plán interního auditu pro rok 2017, dle Přílohy č. 2 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Zdržel se
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro