Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:43:51
bod č. 13.VZ - Veřejná zakázka "Provozování veřejných toalet a úklid místností - Terminál Hranečník", poř. č. 037/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05964/RM1418/86          .....             84

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na zajištění 
provozování veřejných toalet a provádění 
úklidu místností v objektu sociální 
vybavenosti Terminálu Hranečník v Ostravě - Slezské 
Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:


PEGASUS Investment s.r.o.

se sídlem: Hlavní 778, 739 34 Šenov

IČO: 02029375


za cenu nejvýše přípustnou 2.850,-- Kč bez DPH/1 
kalendářní den
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro