Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:43:13
bod č. 1.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu kruhového objezdu před budovou Radnice města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05963/RM1418/86          .....             84

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
údržbu kruhového objezdu před Radnicí města Ostravy 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO 25816977 
za cenu nejvýše přípustnou 92.520,- Kč bez DPH


05963/RM1418/86          .....             84

2) ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správy         
                                        
 zabezpečit všechny úkony spojené s realizací bodu 
1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 24.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro