Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:42:41
bod č. 3. - Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou elektronické aukce
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05962/RM1418/86          .....             84

1) rozhodla
o přebytečnosti movitého majetku - motorového vozidla 
Škoda Fabia Combi 1,4 DI; VIN: TMBGK26YX74117881; RZ: 4T4 5300; rok 
výroby 2006


05962/RM1418/86          .....             84

2) ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správy,

aby prostřednictvím společnosti eCentre Ostrava a.s., Agrentinská 
 286/38, 170 00 Praha - Holešovice, pobočka: Nemocniční 987/12, 
702 00 Ostrava, dle důvodové zprávy zajistil realizaci 
elektronické aukce a všechny jiné úkony 
související s prodejem motorového vozidla, s 
vyjímkou uzavření kupní smlouvy:


Škoda Fabia Combi 1,4,DI; VIN:TMBGK26YX74117881; RZ: 4T4 5300; rok 
výroby 2006


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 28.04.2017
05962/RM1418/86          .....             84

3) stanovuje
nejnižší vyvolávací cenu motorového vozidla 
v elektronické aukci zmíněné v bodu 2) tohoto 
usnesení:Škoda Fabia Combi 1,4 DI; VIN: TMBGK26YX74117881; RZ: 
4T4 5300; rok výroby 2006; vyvolávací cena: 34 000,00 Kč; 
znalecký posudek 217155565


05962/RM1418/86          .....             84

4) rozhodla
o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s vítězem 
elektronické aukce zmíněné v bodu 2) tohoto usnesení

05962/RM1418/86          .....             84

5) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správyk podpisu kupní smlouvy

Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro