Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:41:08
bod č. 36. - Úprava rozpočtu r. 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05959/RM1418/86          .....             07

1) rozhodla
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu


a) Lhotka ve výši 400 tis.Kč na zpracování 
projektových dokumentací na akce v městském obvodě Lhotka 
dle bodu C.2. důvodové zprávy

b) Petřkovice ve výši 2 500 tis.Kč na opravu opěrných 
zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka


05959/RM1418/86          .....             07

2) souhlasí
s převodem peněžních prostředků příspěvkové organizace 
Domov pro seniory Kamenec ve výši 500 tis.Kč z rezervního 
fondu do investičního fondu k pořízení akutních 
samostatných movitých věcí (zvedací 
zařízení, šokový schlazovač, kráječ pečiva 
apod.)


05959/RM1418/86          .....             07

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


z v y š u j í


- běžné výdaje

(B.1.) na ORJ 100, § 3631, pol. 5169 o 176 tis.Kč

                § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 o 2 420tis.Kč

                § 3633, pol. 5169 o 100 tis.Kč

                § 2212, pol. 5171 o 3 811 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5660, ORJ 132 o 500 tis.Kč (B.3.)

(C.4.) na § 3719, pol. 5041, org. 88000000, ÚZ 3639 o 16 tis.Kč

                                   ÚZ   90002 o 64 tis.Kč

na § 5311, pol. 5132, ORJ 270 o 360 tis.Kč (C.5.)

na § 3745, pol. 5166, ORJ 190 o 100 tis.Kč (C.6.)

na § 3419, pol. 5175, ORJ 161 o 70 tis.Kč (C.7.)

(E.1.) na ORJ 135, § 6112, pol. 5023 o 487 tis.Kč

                          pol. 5031 o 75 tis.Kč
 
                          pol. 5032 o 44 tis.Kč 


- kapitálové výdaje

na § 5311, pol. 6123, ORJ 270, ÚZ 1020 o 2 600 tis.Kč (B.2.)

(C.1.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, org. 8142 o 1 814tis.Kč

                      pol. 6130, org. 7213 o 79 tis.Kč

        ORJ 230, § 4374, pol. 6121, org. 6052 o 350 tis.Kč  

                § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3187 o 90 tis.Kč 

                § 2321, pol. 6121, org. 7275 o 2 583 tis.Kč - investiční transfery

na § 3419, pol. 6322 ORJ 161, ÚZ 7103 o 2 280 tis.Kč (C.8.)     
    

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 612 o 400 tis.Kč 
(C.2.)

                          ÚZ 93, org. 511 o 2 500 tis.Kč (C.3.)


z v y š u j e financování na pol. 8115, ORJ 120 o 6 507tis.Kč (B.1.)

                               ORJ 120, ÚZ 1020 o 2 600 tis.Kč (B.2.)

                               ORJ 120 o 500 tis.Kč (B.3.) 


s n i ž u j í


- běžné výdaje

(C.4.) na ORJ 221, § 3719, pol. 5169, org. 88000000, ÚZ 3639 o 16tis.Kč

                                        
    ÚZ 90002 o 64 tis.Kč

na § 5311, pol. 5137, ORJ 270 o 360 tis.Kč (C.5.)

(C.6.) na ORJ 190, § 3733, pol. 5169 o 50 tis.Kč

                § 3744, pol. 5169 o 50 tis.Kč

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 70 tis.Kč (C.7.)


- kapitálové výdaje

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8142 o 1 814tis.Kč

                § 2321, pol. 6121, org. 7213 o 79 tis.Kč

                § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 350 tis.Kč

                § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3109 o 90 tis.Kč 

                § 2321, pol. 6121, org. 7039 o 2 583 tis.Kč

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 400 tis.Kč (C.2.)

                         o 2 500 tis.Kč (C.3.)


- neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161, ÚZ 7103 o 2 280 tis.Kč (C.8.)


s n i ž u j e rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 606 tis.Kč (E.1.)


Městský obvod Lhotka (C.2.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 612 o 400 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na 
vyhotovení PD na akce v městském obvodě Lhotka

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 400 tis.Kč


Městský obvod Petřkovice (C.3.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 2 500 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava 
opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického 
potoka

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 2 500 tis.Kč 


Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.1.)

- z v ý š í ostatní neinvestiční 
přijaté transfery ze SR

 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 688 tis.Kč

- z v ý š í neinvestiční transfery

 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 688 tis.Kč


Městský obvod Slezská Ostrava (A.1.)

- z v ý š í ostatní neinvestiční 
přijaté transfery ze SR

 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 632 tis.Kč

- z v ý š í neinvestiční transfery

 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 632 tis.Kč


Městský obvod Ostrava-Jih (A.1.)

- z v ý š í ostatní neinvestiční 
přijaté transfery ze SR

 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 839 tis.Kč

- z v ý š í neinvestiční transfery

 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 839 tis.Kč


Městský obvod Poruba (A.1.)

- z v ý š í ostatní neinvestiční 
přijaté transfery ze SR

 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 899 tis.Kč

- z v ý š í neinvestiční transfery

 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 899 tis.Kč


Městský obvod Vítkovice (A.1.)

- z v ý š í ostatní neinvestiční 
přijaté transfery ze SR

 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 305 tis.Kč

- z v ý š í neinvestiční transfery

 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 305 tis.Kč


Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.1.)

- z v ý š í ostatní neinvestiční 
přijaté transfery ze SR

 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 328 tis.Kč

- z v ý š í neinvestiční transfery

 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 328 tis.Kč


Městský obvod Proskovice (A.1.)

- z v ý š í ostatní neinvestiční 
přijaté transfery ze SR

 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 437 tis.Kč

- z v ý š í neinvestiční transfery

 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 437 tis.Kč


Městský obvod Radvanice a Bartovice (A.1.)

- z v ý š í ostatní neinvestiční 
přijaté transfery ze SR

 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 216 tis.Kč

- z v ý š í neinvestiční transfery

 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 216 tis.Kč


Městský obvod Polanka nad Odrou (A.1.)

- z v ý š í ostatní neinvestiční 
přijaté transfery ze SR

 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 284 tis.Kč

- z v ý š í neinvestiční transfery

 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 284 tis.Kč


05959/RM1418/86          .....             07

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu                
                                  realizovat 
schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro