Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:40:22
bod č. 38. - Projekt pro zjištění míry podílu biologicky rozložitelných odpadů z přípravy jídel z kuchyní a stravoven ve vybraných školských zařízeních a pro zjištění možnosti podpory statutárního města Ostravy pro jejich omezování.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05958/RM1418/86          .....             80

1) rozhodla
o provedení projektu pro zjištění míry 
podílu biologicky rozložitelných odpadů z přípravy 
jídel z kuchyní a stravoven ve vybraných 
školských zařízeních a pro zjištění 
možnosti podpory statutárního města Ostravy pro jejich 
omezování


05958/RM1418/86          .....             80

2) rozhodla
o poskytnutí neinvestičního transferu městskému obvodu 
Poruba ve výši 1.000.000 Kč na provedení projektu ve 
vybraných školských zařízeních 
městského obvodu Poruba za podmínek uvedených v 
důvodové zprávě


05958/RM1418/86          .....             80

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- snižují se běžné výdaje

§ 3722, pol. 5169, ORJ 190 
…………………………
…………. o 1.000 tis. Kč


- zvyšují se převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody – výdaje

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORG 505, ORJ 120 
………..………. o 1.000 tis. Kč


u městského obvodu Poruba:


- zvyšují se převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody – příjmy

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORG 505 
…………………………
…. o 1.000 tis. Kč


- zvyšují se běžné výdaje

§ 372x, pol. 51xx, ÚZ 
93………………………&helli
p;………………. o 1.000 tis. Kč


05958/RM1418/86          .....             80

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu                
                                  realizovat 
schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro