Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:39:49
bod č. 9. - Uspořádání 19. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05957/RM1418/86          .....             80

1) souhlasí
s uspořádáním 19. ročníku setkání 
opatrovníků útulkových psů v Ostravě dne 24.06.2017 v 
areálu Útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích


05957/RM1418/86          .....             80

2) ukládá
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí        
                                     
zabezpečit konání 19. ročníku setkání 
opatrovníků útulkových psů v Ostravě dle bodu 1) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 24.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro