Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:39:28
bod č. 8. - Zapojení statutárního města Ostravy do kampaně "Hodina Země" v roce 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05956/RM1418/86          .....             80

1) rozhodla
o zapojení statutárního města Ostravy do kampaně 
"Hodina Země" dne 25.03.2017 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu


05956/RM1418/86          .....             80

2) vyzývá
městské obvody a městské organizace k zapojení do kampaně 
"Hodina Země" v roce 2017


05956/RM1418/86          .....             80

3) ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správy

zajistit zhasnutí osvětlení radniční věže dne 25.03.2017 v 
době od 20:30 do 21:30


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 25.03.2017
05956/RM1418/86          .....             80

4) ukládá
odboru ochrany životního prostředí

oznámit zapojení statutárního města Ostravy do 
kampaně "Hodina Země" v roce 2017 jejímu koordinátorovi


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 24.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro