Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:38:53
bod č. 42. - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů na rok 2017 dotčeným obvodům za součinnost poskytnutou v rámci monitoringu výsadeb zeleně projektů "Izolační zeleň města Ostrava"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05955/RM1418/86          .....             38

1) rozhodla
o poskytnutí účelových neinvestičních transferů na 
rok 2017 dotčeným obvodům dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu v celkové výši 93 600 Kč na refundaci 
mzdových nákladů, nákladů na pohonné hmoty či 
nákladů na externí služby, vše v souvislosti s 
monitoringem výsadeb zeleně projektů "Izolační zeleň města 
Ostrava"


05955/RM1418/86          .....             38

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- snižují běžné výdaje


ORJ 300 § 3745, pol. 5169                  o 96 tis. Kč


u města Ostravy:


- zvyšují převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - výdaje


ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG 505          o 33 tis. Kč


ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG 522          o 10 tis. Kč


ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG 519          o 5 tis. Kč


ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG 523          o 4 tis. Kč


ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG 509          o 1 tis. Kč


ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG 504          o 8 tis. Kč


ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG 507          o 7 tis. Kč


ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG 521          o 1 tis. Kč


ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG 510          o 5 tis. Kč


ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG 514          o 6 tis. Kč


ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG 503          o 5 tis. Kč


ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ORG 502          o 11 tis. Kč


u městského obvodu Poruba


zvyšují převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy


na § 6330, pol. 4137, ORG 505               o 33 tis. Kč


zvyšují běžné výdaje


na § xxxx, pol. 5xxx                         o 33 tis. Kč 


u městského obvodu Svinov


zvyšují převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy


na § 6330, pol. 4137, ORG 522               o 10 tis.Kč


zvyšují běžné výdaje


na § xxxx, pol. 5xxx                        o 10 tis. Kč 


u městského obvodu Martinov


zvyšují převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy


na § 6330, pol. 4137, ORG 519                o 5 tis. Kč


zvyšují běžné výdaje


na § xxxx, pol. 5xxx                          o 5 tis. Kč 


u městského obvodu Třebovice


zvyšují převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy


na § 6330, pol. 4137, ORG 523               o 4 tis.Kč


zvyšují běžné výdaje


na § xxxx, pol. 5xxx                         o 4 tis. Kč 


u městského obvodu Pustkovec


zvyšují převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy


na § 6330, pol. 4137, ORG 509               o 1 tis. Kč


zvyšují běžné výdaje


na § xxxx, pol. 5xxx                         o 1 tis. Kč 


u městského obvodu Ostrava - Jih


zvyšují převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy


na § 6330, pol. 4137, ORG 504               o 8 tis.Kč


zvyšují běžné výdaje


na § xxxx, pol. 5xxx                        o 8 tis. Kč 


u městského obvodu Vítkovice


zvyšují převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy


na § 6330, pol. 4137, ORG 507               o 7 tis.Kč


zvyšují běžné výdaje


na § xxxx, pol. 5xxx                        o 7 tis. Kč 


u městského obvodu Hrabová


zvyšují převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy


na § 6330, pol. 4137, ORG 521               o 1 tis. Kč


zvyšují běžné výdaje


na § xxxx, pol. 5xxx                         o 1 tis. Kč 


u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky


zvyšují převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy


na § 6330, pol. 4137, ORG 510               o 5 tis. Kč


zvyšují běžné výdaje


na § xxxx, pol. 5xxx                        o 5 tis. Kč 


u městského obvodu Nová Ves


zvyšují převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy


na § 6330, pol. 4137, ORG 514              o 6 tis. Kč


zvyšují běžné výdaje


na § xxxx, pol. 5xxx                        o 6 tis. Kč 


u městského obvodu Slezská Ostrava


zvyšují převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy


na § 6330, pol. 4137, ORG 503               o 5 tis.Kč


zvyšují běžné výdaje


na § xxxx, pol. 5xxx                         o 5 tis. Kč 


u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


zvyšují převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy


na § 6330, pol. 4137, ORG 502               o 11 tis. Kč


zvyšují běžné výdaje


na § xxxx, pol. 5xxx                        o 11 tis. Kč 


05955/RM1418/86          .....             38

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu                
                                 realizovat 
rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro