Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:32:59
bod č. 48. - Návrh na vyčlenění staveb "Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého" v k.ú. Moravská Ostrava ze souboru projektů schválených Meziresortní komisí k financování z Programu revitalizace Moravskoslezského kraje pod názvem "Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy" a zařazení finančních prostředků do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 a rok 2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05943/RM1418/86          .....             05

1) schvaluje
investičnímu odboru MMO vyčlenění staveb "Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní" 
a "Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého" v k. ú. 
Moravská Ostrava, ze souboru projektů schválených Meziresortní komisí k 
financování z Programu revitalizace Moravskoslezského kraje pod názvem "Sanace 
a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na 
katastru města Ostravy" a zařazení finančních prostředků do rozpočtu 
statutátního města Ostravy pro rok 2017 a rok 2018 na základě doporučení OVAK 
a.s. a Ostravských komunikací, a.s. 

Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro