Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:32:15
bod č. 47. - Návrh na vyčlenění 2. etapy stavby „Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská ­ oblast Slezská Ostrava, Michálkovice“ v k.ú. Michálkovice a Slezská Ostrava ze souboru projektů schválených Meziresortní komisí k financování z Programu revitalizace Moravskoslezského kraje pod názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05942/RM1418/86          .....             05

1) schvaluje
investičnímu odboru MMO vyčlenění 2. etapy stavby 
„Odkanalizování ul. Šmilovského, 
Sládečkova, Petřvaldská – oblast Slezská Ostrava, 
Michálkovice“ v k.ú. Michálkovice a Slezská 
Ostrava ze souboru projektů schválených Meziresortní 
komisí k financování z Programu revitalizace 
Moravskoslezského kraje pod názvem „Sanace a rekonstrukce 
kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou 
činností na katastru města Ostravy“


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro