Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:31:29
bod č. 46. - Návrh Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a smlouvou mandátní č. 0983/2012/OI/LPO ze dne 26.03.2012
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05941/RM1418/86          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu 
založeného smlouvou o dílo a smlouvou mandátní č. 
0983/2012/OI/LPO ze dne 26.03.2012 na zpracování 
projektové dokumentace pro územní řízení a 
stavební řízení na stavbu "Přednádraží 
Ostrava-Přívoz, Skladištní Jirská" dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu se zhotovitelem Ing. 
Igorem Sauerem, Klímkova 1631/15/, 710 00 Ostrava-Slezská 
Ostrava, IČ 13436970


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro