Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:31:02
bod č. 35. - Návrh na uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu se společností SHB, akciová společnost pro stavbu „Cyklostezka L,I - Družstevní , Při Odře“ z důvodu nedosažení ekonomického a účelného řešení stavby
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05940/RM1418/86          .....             05

1) rozhodla
uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu se 
společností SHB, akciová společnost, se sídlem 
Mastná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO: 25324365, založeného smlouvou 
o dílo a smlouvou příkazní č. 1712/2015/OI/ZFUN ze dne 
18.06.2015 pro stavbu „Cyklostezka L,I – Družstevní, Při 
Odře“ z důvodu nedosažení ekonomického a 
účelného řešení stavby dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro