Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:30:34
bod č. 5. - Žádost vlastníků nemovitostí na ul. Střádalů v Ostravě - Kunčičkách žádajících přednostní zařazení veřejné prospěšné stavby „Přestavba tělesa a prodloužení ulice Střádalů v úseku Vratimovská ­ Lihovarská“ do plánu investic města
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05939/RM1418/86          .....             05

1) projednala
žádost vlastníků nemovitostí na ulici Střádalů v 
Ostravě - Kunčičkách žádajících přednostní 
zařazení veřejné prospěšné stavby „Přestavba 
tělesa a prodloužení ulice Střádalů v úseku 
Vratimovská – Lihovarská“ do plánu investic 
města


05939/RM1418/86          .....             05

2) schvaluje
odpověď odboru investičního Magistrátu města Ostravy, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


05939/RM1418/86          .....             05

3) ukládá
vedoucímu odboru investic 

odeslat odpověď dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního
Termín: 21.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro